Địa chỉ: Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02416270696
 26/02/21  Tin tức Sự kiện  1
Thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17 /7/ 2020 của HĐND tỉnh về việc ho trợ thực hiện Chương trình "Sữa học đường" trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025; Quyết định sổ 345/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế ...
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2020-2021 của Cụm chuyên môn số 1 gồm 4 trường Mầm non Yên Phụ, Hòa Tiến, Đông Thọ, Văn Môn. Tháng 1 năm 2021 Trường Mầm non Văn Môn đăng kí 2 hoạt động của khối mẫu giáo 5-6 tuổi theo tinh thần dạy học lấy trẻ làm trung tâm tại phân khu Phù Xá ngày 8/1/2021
    Thực hiện theo thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bọ Giáo dục và Đào tạo, ngày 31 tháng 10 năm 2020 Trường Mầm non Văn Môn đã long trọng tổ chức thành công hội thi Giáo viên dạy giởi cấp Trường năm học 2020-2021.
Căn cứ văn bản số 03/HD-LN ngày 03/09/2020 của Phòng GD&ĐT Yên Phong và LĐLĐ Huyện Yên phong về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Công chức viên chức người lao động năm học 2020-2021. Chiều ngày 09/10/2020  Trường Mầm non Văn Môn phối hợp cùng Công đoàn trường Mầm non Văn Môn long trọng tổ chức Hội ...
Thực hiện văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Phòng GD&ĐT Yên Phong, Thực hiện kế hoạch tháng của BGH Trường Mầm non Văn Môn ngày 08/09/2020Trường Mầm non Văn Môn tổ chức hội nghị họp cha mẹ trẻ đầu năm năm học 2020-2021 trong sáng ngày 12/09/2020 thành công tốt đẹp
Căn cứ công văn số 234 của Phòng GD &ĐT Yên Phong ngày 28/07/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 -2021 Căn cứ công văn 265/PGD&ĐT Yên Phong ngày 27/08/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học và hướng dẫn tổ chức Khai giảng năm học 2020-2021Trường Mầm non Văn Môn chỉ đạo tổ chức "Ngày hội ...
 19/08/20  Hoạt động & Sự kiện  104
Thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Văn Môn về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã giai đoạn 2020-2025, đặc biệt là chương trình hàng tuần "Mùa hè xanh". Trường Mầm non Văn Môn giao cho lực lượng nòng cốt là Đoàn thanh niên thực hiện phong trào.
 20/07/20  Hoạt động & Sự kiện  119
Căn cứ công văn số 199/PGD&ĐT của Phòng GD&ĐT ngày 24/6/2020 về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2019 – 2020. Ngày 14 tháng 07 năm 2020, được sự nhất trí của Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Phong, Trường Mầm non Văn Môn long trọng tổ chức Hội nghị toàn thể nhà trường tổng kết năm học 2019-2020.