Địa chỉ: Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02416270696
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Văn Môn

Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
02416270696
c0vanmonyp.bacninh.edu.vn