Địa chỉ: Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02416270696
 25/04/19  Chuyên môn  5087
Thực hiện Công văn số 143 /PGD&ĐT ngày 19/04/2019 của Phòng GD&ĐT Yên Phong về việc hướng dẫn đánh giá kết quả Bồ dưỡng thường xuyên cán bộ, giáo viên năm học 2018 – 2019; Giáo viên chủ nhiệm lớp 3-4TA1 báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 của giáo viên, gồm những nội dung sau: